Polityka jakości

Celem firmy „ALFA-BET POLSKA” Sp. z o.o. jest tworzenie marki na rynku usług budowlanych, która dzięki zachowaniu wysokich standardów jakości w trakcie realizowania całego procesu inwestycyjnego, zapewni zadowolenie swoich klientów.

Wyznaczony cel osiągamy poprzez:

 • Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i wymagania klienta;
 • Optymalizacja kosztów powierzonych zleceń;
 • Wdrażanie nowych (nowoczesnych) technologii i rozwiązań;
 • Współpraca z solidnymi dostawcami, którzy spełniają wymagania nasze i klienta;
 • Realizacja zamówień w ustalonym terminie;
 • Nie podejmowanie się zadań, których firma nie jest w stanie wykonać;
 • Zatrudnianie wykwalifikowanej i kompetentnej kadry , oraz stałe podnoszenie ich kwalifikacji;
 • Angażowanie wszystkich pracowników w stałe poprawianie jakości na każdym poziomie organizacyjnym;
 • Kształtowanie w pracownikach świadomości, że każdy z nich jest odpowiedzialny za wyznaczone przez firmę standardy jakości;
 • Analiza wykonanych zleceń celem poprawy jakości świadczonych w przyszłości usług;
 • Zapobieganie powstawaniu błędów, zagrożeń i niebezpieczeństw.
 • Jako Zarząd spółki jesteśmy odpowiedzialni za realizację niniejszej Polityki Jakości i gwarantujemy, że jest ona zrozumiała dla pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Jednocześnie bierzemy odpowiedzialność za jej konsekwentne realizowanie w celu nieustannego podnoszenia standardów jakości wykonywanych przez naszą firmę usług.

 

   

  2014goldpl   2014golden

2013goldpl_h   2013golden_h